Vung ấm Minh Long Đại – Cái

60,000 

SKU: BACL2210110000210Master