Tô lỗ S2 20

180,000 234,000 

D20 x H10.5

SỐ LƯỢNG