Mốc sứ cảnh báo đường dây điện

Kích thước: D8cm x H3cm

SKU:

Mốc sứ hàng khử cao cấp chịu tải 10 tấn.

Hình ảnh, logo, chỉ dẫn sắc nét.