Mốc sứ cảnh báo cáp viễn thông

Kích thước: D: 8cm x H: 3cm

SỐ LƯỢNG

Mốc sứ hàng khử cao cấp chịu tải 10 tấn.

Hình ảnh, logo, chỉ dẫn sắc nét.