Lọ tiêu, Lọ muối

32,400 41,400 

D4 x H6

SỐ LƯỢNG