Khay vuông vếch 24

171,000 216,000 

L24 x L24

SỐ LƯỢNG