Khay vuông vếch 18

90,000 113,400 

L18 x L18

SỐ LƯỢNG