sku: BDAL2100022013110Master category:

Khay vuông vếch 18 – Cái

60,000 164,000 

L18 x L18

Quantity