sku: BDAL2100022013210Master category:

Khay vuông vếch 16 – Cái

50,000 138,000 

L16 x L16

Quantity