sku: BDAL2100022013710Master category:

Khay vuông thành 16.5 – Cái

50,000 110,000 

L16.5 x L16.5

Quantity