sku: BDAL2100022012010Master category:

Khay vuông lụa S2 20 – Cái

85,000 180,000 

L20 x L20

Quantity