Khay vuông kẻ 20

153,000 189,000 

L20 x L20

SỐ LƯỢNG