Khay chữ nhật sóng 33

L33 x W10.5

SỐ LƯỢNG

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.