Đĩnh vàng 35

594,000 720,000 

L35 x W16 x H12

SỐ LƯỢNG