Đĩa vuông ảo 18

90,000 113,400 

D18 x H3

SỐ LƯỢNG