Đĩa sao S2 27

180,000 234,000 

D27 x H3

SỐ LƯỢNG