Đĩa Salad Tròn 34

540,000 648,000 

D34 x H9

SỐ LƯỢNG