sku: BDAL2100022017910Master category:

Cốc lọc trà – Cái

25,000 64,000 

D7.5 x H9

Quantity