Chén rượu múi

18,000 25,200 

D4 x H4.5

SỐ LƯỢNG