sku: BDAL2100022000810Master category:

Thố chưng Yến S2 Bầu Miệng 9 – Cái

45,000 120,000 

D10 x H7.5

Quantity