Bát vuông to 13.5

126,000 153,000 

L13.5 x W13.5 x H7

SỐ LƯỢNG