Bát vuông bé 10 10

90,000 117,000 

L10 x W10 x H5

SỐ LƯỢNG