Bát thí to

39,600 50,400 

L12 x W10 x H4

SỐ LƯỢNG