sku: BDAL2100022001210Master category:

Bát thẳng sốt S2 – Cái

17,000 38,000 

D9.5 x H4

Quantity