sku: BDAL2100022001110Master category:

Bát thẳng sốt S1 – Cái

20,000 46,000 

D10.5 x H5.5

Quantity