sku: BDAL2100022006310Master category:

Bát Salad Vuông – Cái

110,000 240,000 

L19.5 x L19.5

Quantity