Bát mắm tim 9.5

30,600 39,600 

L9.5 x W7 x H3.5

SỐ LƯỢNG