Bát mắm dáng loe

27,000 34,200 

D9 x H4.5

SỐ LƯỢNG