Bát cơm dáng yêu

37,800 48,600 

D12.5 x H5

SỐ LƯỢNG