Bát cơm dáng loe

34,200 43,200 

D12.5 x H5

SỐ LƯỢNG