sku: BDAL2100022000210Master category:

Bát cơm dáng loe – Cái

19,000 48,000 

D12.5 x H5

Quantity