Bát cơm dáng khum

37,800 48,600 

D11.5 x H6

SỐ LƯỢNG