sku: BDAL2100022000310Master category:

Bát cơm dáng khum – Cái

19,000 50,000 

D11.5 x H6

Quantity