sku: BDAL2100022001510Master category:

Bát cơm cỏ – Cái

21,000 48,000 

D11.5 x H5.5

Quantity