sku: BDAL2100022000110Master category:

Bát cơm – Cái

18,000 46,000 

D11.5 x H5.5

Quantity