Bát chữ U 18

117,000 144,000 

D18 x H5.5

SỐ LƯỢNG