Ấm Bưởi Cành – Cái

60,000 

SKU: BACL2210810000110Master